Công Tắc Refina Loại Trung, Một Chiều – Hàng Chính Hãng