0981 500 138

Điều Hòa MITSUBISHI

    5,100,000 300,000

    Năm 2017 Daikin ra các dòng sản phẩm mới với các mức công suất từ 9000BTU với diện tích phòng nhà bạn dưới < 15m2 . Và các dòng 12000BTU đến 48000BTU . Những mẫu điều hòa mà cung cấp là những sản phẩm chính hãng của Daikin.

    Danh mục: ,